Nordiska Vattenskadeseminarium 2011

Oscarborg Festning, Norge, 1. – 2. september 


Download  indlæg fra 2011-seminaret (pdf-filer):

0. Velkommen til Oscarsborg >>
2 MB pdf

1. Info om Nordisk Vannskadegruppe >>
1,5 MB pdf

2. Oversikt over Nordiske databaser for vannskaderegistrering >>
712 KB pdf

3. Effektiv bruk av kvalitetsstyring >>
2,2 MB pdf

4. Nye krav til vannskadesikring i Norge >>
1,3 MB pdf

5. Sanksjoner mot feil utførelse >>
633 KB pdf

6. Prøving av nye våtromsmembraner >>
916 KB pdf

7. Kvalitets og monteringskrav på nye produkter >>
122 KB pdf

8.1 Hvilke rør og koplinger kan brukes sammen >>
1,8 MB pdf

8.2. Hvilke rør og koplinger kan brukes sammen >>
667 KB pdf

9.1. Hva kan forsikringsbransjen bidra med for å redusere skadene >>
588 KB pdf

9.2. Hva kan forsikringsbransjen bidra med for å redusere skadene >>
3,4 MB pdf

10. Sikker Vann – Säker vatten >>
123 KB pdf

11. Utdannelse av rørleggere Er den god nok >>
447 KB pdf

12. Hva har vi av forskning om installasjoner og vannskader >>
4,6 MB pdf

13. Livssyklushåndtering av vanninstallasjoner >>
2,5 MB pdf

14. Spenningskorrosjon på rørdeler av messing >>
829 KB pdf

15. Hvorfor sprekker varerør i rør-i-rør system >>
766 KB pdf

16. Gir bruk av prefabrikkerte produkter færre vannskader >>
5,5 MB pdf

17.1. Prøving og erfaring med bruk av rørforing >>
2,7 MB pdf

17.2. Prøving og erfaring med bruk av rørforing >>
927 KB pdf

18. Vannskader i flerfamiliehus >>
1,8 MB pdf

19. Aktiv og passiv vannskadesikring >>
65 KB pdf

20. Erfaring fra prøving av våtromsmembraner >>
2,9 MB pdf

21. Hva kan vi gjøre med vannskadene >>
2 MB pdf