Nordiska Vattenskadeseminarium 2015

Haikko, Borgå, Finland, den 25. – 27. august.


Vattenskador är ett stort problem i byggande och förvaltning. I Norden kostar vattenskador cirka 20 miljarder per år.

Nordiska Vattenskadeseminarium är ett forum för erfarenhets- och kunskapsbyte för fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, byggmaterialleverantörer, försäkringsbolag och andra som kommer i kontakt med byggande och vattenskador.

Vartannat år under drygt 25 år har seminariet varit en nordisk mötesplats för de som vill utveckla sina kunskaper och utbyta erfarenheter om vattenskadesäker byggande.

Download  indlæg fra 2015-seminaret (pdf-filer):

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015 – program >>
298 KB pdf

Våtrum:
1. Anders Kirkhus: Nordiska vattenskadekrav för våtrum och kök >>
2 MB pdf

2. Cato Karlsen och Bjørn Grimsrud: De vanligaste felen när man bygger våtrum >>
643 KB pdf

3. Peter Bratt: Provning av 20 tätskikt >>
1,1 MB pdf

4. Lars-Erik Fiskum och Roger Andersson: Faktorer som påverkar våtrummets livsläng >>
2,1 MB pdf

5. Fredrik Runius: Fukt- och vattenskador i friska hus (Kiruna) >>
1,8 MB pdf

6. Berndt Hortlund: Konsultens roll i vattenskadesäkert byggande >>
840 KB pdf

Byggprocess:
7. Thomas Bruun: Jmf CE-märkning med krav i byggnorm och branschregler >>
2 MB pdf

8. Christer Nordemo: Bra monteringsanvisningar >>
2,9 MB pdf

Hälsa:
9. Hampus Asp: Vattenskadesäkra rörschakt >>
1,5 MB pdf

10. Marit Siven: Exempel på problem från finska fukt- och mögelprogrammet >>
6,7 MB pdf

11. Christian Engelsen: Nordiska krav för utläckning av metaller till dricksvatten >>
694 KB pdf

Forskning och utveckling:
12. Asbjörn Andersen: Korrosion i sprinklersystemer >>
1,3 MB pdf

13. Ulf Antonsson: Erfarenheter från SPs forskning om våtrum >>
1,2 MB pdf

14. Dennis Johansson: Utvärdering av vattenskadeprojekt i Umeå >>
890 KB pdf

15. Jon Sigurjonsson: Värdering av inneklimat efter vattenskador >>
1,4 MB pdf

16. Ole Erik Carlson: Snälla mögelskador >>
2,1 MB pdf

17. Cecilie Flyen: Klimatanpassning av installationer >>
4,2 MB pdf

Andet:
18. Leon Buhl och Birger Christiansen: Nordiskt Vattenskadeseminarium 2017 >>
1,4 MB pdf