Nordiska Vattenskadeseminariet 2019

Grand Hotel, Reykjavik, Island den 28. – 30. augusti 2019 


Se alla præsentationer henne

Dag 1

Ólafur H. Wallevik: Välkommen till Nordiskt Vattenskadeseminarium 2019

Christian Engelsen: Installationers påverkan på dricksvattenkvalitet

Johannes Utoft Christensen: Legionella och riskvärdering

Joachim Claesson: Legionella och vattentemperaturer i installationsschakt 

Cato Karlsen: Fukt och ventilation i våtrum

Kristmann Magnusson: Konsekvenser av vattenskador i våtrum, erfarenheter från Island

Fredrik Runius: Plats för installationer i bostadshus

Erik Fiskum: Förebyggvattenskador i rum utan golvbrunn, ex i kök och toalettrum

Pia Ohrt Thomsen: Tätskikt i våtrum. Från ETAG 022 till EAD

Pål Harstad: Erfarenheter med prefabricerade badrum

Peter Bratt: Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen

Bjorn Marteinsson: Fukt och läckageproblem i bostäder på Island – en enkätundersökning 

Dag 2 
Folke Björk: Vattenskador i Sverige – omfattning och orsaker 

Leon-Buhl: Läckagevarnare som skadeförebyggare. Kunderfarenhet från praktisk drift 

Thorsteinn-Thorsteinseson: Vattenskadornas omfattning påisland. Försäkringsbolagens-erfarenheter 

Kristian-Gudlaugsson: Mould-Damages-the-German-connection

Aino Pelto-Huikko: Beständighet av koppar och mässing i dricksvatten 

Sten-Kloppenborg: Kan-design som säljer vara ett problem för vattenskadesäkerhet och för att bygga laglig 

Birger Tannebæk Christiansen: Framtidens våtrum 

Lars-Erik-Fiskum: Välkomna till Norge Nordisk Vannskadeseminar 2021