Nordiska Vattenskadeseminarium 2019

Grand Hotel, Reykjavik, Island den 28. – 30. augusti 2019 


Se alla præsentationer henne

Dag 1

Ólafur H. Wallevik: Välkommen till Nordiskt Vattenskadeseminarium 2019 >>
12 MB pdf

Christian Engelsen: Installationers påverkan på dricksvattenkvalitet >>
12 MB pdf

Johannes Utoft Christensen: Legionella och riskvärdering >>
740 KB pdf

Joachim Claesson: Legionella och vattentemperaturer i installationsschakt >>
2 MB pdf

Cato Karlsen: Fukt och ventilation i våtrum >>
2 MB pdf

Kristmann Magnusson: Konsekvenser av vattenskador i våtrum, erfarenheter från Island >>
2 MB pdf

Fredrik Runius: Plats för installationer i bostadshus >>
5 MB pdf

Lars-Erik Fiskum: Förebyggvattenskador i rum utan golvbrunn, ex i kök och toalettrum >>
7 MB pdf

Pia Ohrt Thomsen: Tätskikt i våtrum. Från ETAG 022 till EAD >>
23 MB pdf 

Pål Harstad: Erfarenheter med prefabricerade badrum >>
16 MB pdf   

Peter Bratt: Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen >>
1 MB pdf

Bjorn Marteinsson: Fukt och läckageproblem i bostäder på Island – en enkätundersökning >> 
491 KB pdf

Dag 2 

Folke Björk: Vattenskador i Sverige – omfattning och orsaker >> 
2 MB pdf

Leon-Buhl: Läckagevarnare som skadeförebyggare. Kunderfarenhet från praktisk drift >>
2 MB pdf

Thorsteinn-Thorsteinseson: Vattenskadornas omfattning påisland. Försäkringsbolagens-erfarenheter >>
3 MB pdf

Kristian-Gudlaugsson: Mould-Damages-the-German-connection >>
1 MB pdf

Aino Pelto-Huikko: Beständighet av koppar och mässing i dricksvatten >> 
4 MB pdf

Sten-Kloppenborg: Kan-design som säljer vara ett problem för vattenskadesäkerhet och för att bygga laglig >> 
2 MB pdf

Birger Tannebæk Christiansen: Framtidens våtrum >> 
367 KB pdf

Lars-Erik Fiskum: Välkomna till Norge Nordisk Vannskadeseminar 2021 >>
1 MB pdf