Nordiskt Vattenskadeseminarium 2022Se alla presentationer här:

Välkommen till Nordiska vattenskadeseminarium 2022

Dag 1

Christian Mattsson – Vattenskadestatistik från försäkringsbolag i Norden

945 kb pdf

Mari Sparr – Försäkringsbolagens samarbete med branschen skapar bättre samsyn.

806 kb pdf

Madeleine Hjortsberg, Johannes Utoft Christensen, Brit Roald – Nordiska byggregler i förändring.
475 kb pdf

Ulf Antonsson – Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymme 2022
742 KB pdf

Håvard Tjessem – Hur förebygga vattenskador, erfarenheter från företag
2 MB pdf

Robert Knaphe – Erfarenheter av läckagebrytare som ett verktyg för att undvika vattenskador
2 MB pdf

Vidar hellstrand, Peter Mittag – Installationschakt i byggnader – projektering och utförande

3 MB pdf

Ulf Antonson, Pierre Lundborg, Pål Harstad – Prefabricerade våtrum. Krav, godkännande och erfarenheter
24 MB pdf

Bojana Petrovic – Miljöbelastning av åtgärder vid skada
785 kB pdf

Leon Buhl – Risker med stillastående vatten i installationer
3 MB pdf 

Sverre Holøs – Hälsoskada efter vattenskada. Vad säger forskningen och hur förebygger vi problem
2 MB pdf   

Dag 2 

Karolina Stråby – Livslängd för rörinstallationer i byggnader
1 MB pdf

Pierre Lundborg – Köket är det nya våtrummet. Bra utförandelösningar
1 MB pdf

Martin Brunnkvist – Temperaturmätning av tappvatten i schakt
1 MB pdf

Peter Mittag – Erfarenheter från kontroll av presskopplingar
1 MB pdf

Camilla Bakken Aas – Återbruk av produkter för tappvatten och spillvattenavlopp. 
1 MB pdf

Fredrik Runius – Arkitekten har stora möjligheter att påverka en byggnads vattenskadesäkerhet
1 MB pdf

Thomas Helmerson – Avtackning
2 MB pdf