Om os

På slutten av 1970- tallet ble det konstatert at vannskader fra i boliger var et økende problem i Norden. Gjennom Nordiska Byggforskningsinstitutens Samarbetsgrupp (NBS) ble det opprettet en gruppe (NBS-VS) som fikk i oppdrag å belyse utfordringene med vannskader, samt vise resultat fra pågående forskningsprosjekt. I perioden 1980-1995 arrangerte denne gruppen 7 seminarer. Etter at NBS-VS ble nedlagt fortsatte medlemmene i styringsgruppen samarbeidet i egen regi, og Nordisk Vannskadegruppe ble etablert i 1995. Fra 1997 har Nordisk vannskadegruppe hvert annet år arrangert Nordiske vannskadeseminar. 

Vision

Nordisk Vannskadegruppe skal medvirke til at minska fugt-, vattenskader og helserisiko i bygninger.

Strategiska mål

Nordisk vannskadegruppe skal bidra til:

 • Kunskapsformidling ved nordiske vandskadeseminar
 • Netværksarbejde på tværs af landegrænser i Norden
 • Fokusera på underlag for harmonisering af nordiska bygregler
 • Arbejde for et holdbart byggeri (nyt og renoveret) og forvaltning (levetid, materialer, montering)
 • Samlignebar vandskadestatistikk, vilket i sin tur gör det möjligt att utveckla regler och praxis.
 • Gode metoder för att styra kvaliteten på utförande av installationer och våtrum samt produkter.
 • Gennemføre projektaktiviteter imellem seminarier, herunder miniseminar i forbindelse med planläggningmöder.
 • synliggjøre betydningen av vannskadesikre løsninger og vannskadeforebyggende aktiviteter i mediene ved artikler, seminar, intervjuer, foredrag m.m.
 • være godt kjent i alle fora som er engasjert i og har interesse for vannskadeforebyggende tiltak.

Nordiskt Vattenskadeseminarium

 • Nordisk vannskadegruppe skal hvert annet år arrangere et Nordisk vannskadeseminar, der målsettingen er å informere om emner og nyheter innen forskning, produkter, håndverk, skadestatistikk, myndighetskrav etc.
 • På seminaret skal man utlevere Den store Nordiske Vattenskadeprisen til en person fra arrangør landet som har gjort seg spesielt fortjent til prisen

Medlemmer 

Nordisk vannskadegruppe skal bestå av personer som er engasjert i vannskadeforebyggende aktiviteter (se oversigt).  Medlemmene representerer sin organisasjon. Medlemmene har ikke begrensninger på funksjonstid.

Nordisk vannskadegruppe holder normalt 5 møter i 2 års perioden mellan varje Nordisk vannskadeseminar. Møtene går på omgang mellom de nordiske land.

Kontakt os >>